En snak med Alexander Kjerulf om formål og motivation

Jeg havde den store glæde at snakke med Alexander Kjerulf om formål og motivation, en torsdag aften efter arbejde.

Alexander Kjerulf er Chief Happiness Officer, og en fantastisk foredragsholder, motivator og coach om arbejdsglæde, som er et kerneelement i den formålsdrevne ledelse. Alexander er en rollemodel på dette område.

(Videoen er på engelsk.)

Læn dig tilbage og hør os tale om:

Q: Hvad er min definition af formålsdrevet ledelse?

En ramme, der er defineret af formål, hvor alt hvad du gør er forbundet til formålet. Du har mandat, og du kan træffe beslutninger på egen hånd, fordi du ved, hvor vi skal hen. Det er en følelse af komfort og retning.

Q: Hvad sker der med folk, når de har en formålsdrevet leder?

Medarbejderne bliver mere motiverede og committer sig ofte til at gå “the extra mile” – fordi de ved, hvorfor vi gør det. Vi bevæger os fra commandment til commitment. Som en bivirkning vil dit antal af e-mails falde, fordi folk er selvkørende.

Q: Hvad sker, hvis du ikke har formål?

Vi mister motivationen. Motivationen bliver kortvarende og svær at etablere.

Q: Hvad er gode eksempler på virksomheder med et formål?

Novo Nordisk – changing diabetes
DONG Energy – arbejder for grøn energi

Q: Hvad kan du gøre på daglig basis, som leder ?

Tag formålet og bryd det ned til håndterbare bidder og operationelle mekanismer, fx ved hjælp af Unboss og Drive. Alt hvad du gør skal give mening og værdi, og skal støtte formålet. “Hvis det ikke giver mening, så stop.” Brug daglige kanban-stand-up-møder. Inddrag hinanden i beslutninger og diskussioner, for at finde den rigtige måde at løse problemer i lyset af formålet – og for at blive selvkørende. Forstå, hvorfor vi gør tingene, for at kunne agere.

Q: Hvad gør man hvis man arbejde ikke har formål?

Se videoen for svaret 😉

 

3+7+1 ting du skal mestre på dit job

Jeg læste denne artikel på LinkedIn om The Number One Job Skill in 2020, og tænkte at den kunne bruge et par tilføjelser 🙂 Her er, hvad der skal være i værktøjskassen efter min mening.

2013-04-27 11.30.55

Tre generelle evner

1: Empati

Yes. Læs artiklen ovenfor!

2: Domænekendskab

Lær en branche at kende, til bunds. Lær og læs så meget om den, du kan komme til. Søg job/opgaver i branchen i forskellige virksomheder, men hyppigt/altid i samme branche. Det giver en dybde og en indsigt, som gavner både dig og dine samarbejdspartnere. Det giver troværdighed og professionalisme.

3: Specialistkendskab

Find din passion. Dyrk den, hele tiden. Gå i dybden og lær hele tiden mere om den. Skriv artikler, lav videoer, microblog om det; formuler din viden, for det gør dig skarp. Søg eksperter og lær af dem. Lær fra dig.

Syv specifikke evner

4: Lær PowerPoint og Excel

Du skal kunne sproget for at få ting til at ske: PowerPoint, som er det foretrukne præsentationsmedie for ledelsesbeslutninger. Forstå, at der ligger rigtigt mange timers arbejde i en præsentation og et beslutningsoplæg, både med selve PPT’en og med de bilaterale afklaringer med stakeholders. Øv dig i at få PPT’en til at se lækker ud. Stjæl ideer og layout med arme og ben. Lav et bibliotek med gode PPT’s og med gode billeder. Få feedback.

Og du skal kende Excel. Pivottabeller og grafer, summer og procentberegninger. Gode, oplyste beslutninger tages med datagrundlag og simuleringer i orden, og det starter med Excel.

5: Lær at facilitere en workshop

Workshops er hjertet i projekter, beslutninger, mobiliseringer, ja faktisk i alle aktiviteter i en organisation. Det er her, man mødes med brugere, fjender, venner, influenter, sponsorer og beslutningstagere. Det er her, du skal få ting til at ske. Læs om den gode workshop, om format og længde, om opbygning, om midtvejsbeslutninger, om post-its og whiteboard, om oplæg og afrunding. Vær tilstede. Vær forberedt.

6: Lær at komme i flow på max 30 sekunder

I en arbejdskultur med mange kontaktpunkter og kommunikationsformer er det vigtigt at kunne være produktiv og undgå procrastination. Lær din egen måde til at komme i flow på, på kortest mulig tid. Sæt din telefon på lydløs, slå mail/FB/Twitter-notifikationer fra, hovedtelefoner med musik og en kop kaffe. Go!

7: Indse, at netværk i organisationen får ting til at ske

Kik på din branches processer (se punkt 2). Indse, at organisationsdiagrammet ikke afspejler processerne, og lær processerne at kende også. Find ud af, hvem der er interfaces for processen før dig og processen efter dig. Lær dem at kende, og opbyg relation til dem. Find mellemlederne, og spis frokost med dem, efter tur. Planlæg det og gør det. Indse, at netværksorganisationen er langt stærkere end den klassiske proces/produkt/segment-organiserede. Involver dine stakeholders, kolleger og medarbejdere. #unboss

8: Start morgenen med en to-do liste

Morgenen skal starte med en to-do liste, efter du har skimmet din mail og din kalender. Planlæg din dag, og regn med at planen ændres undervejs. Streg af listen undervejs og mærk din fremdrift. Se punkt 3 her: De 4 P’er: Purpose – Passion – Progress – Profit

9: Forstå din organisations formål

Du skal vide, hvorfor organisationen eksisterer; hvorfor din afdeling eksisterer; hvorfor din stilling og dine opgaver opstår – så kan du nemlig selv træffe beslutninger og få ting til at ske i dit netværk. #purpose

10: Vær operationel

Kravl ned fra det strategisk/taktiske tårn, og vær operationel. Tiderne, hvor man kan nøjes med at være en “tænker”, “arkitekt” eller en “strateg” er forbi. Skriv dokumenterne selv. Tal med folk. Gør det.

Bonus

11: Nyd dit arbejde

#that 🙂

/erik

 

De 4 P’er: Purpose – Passion – Progress – Profit

Dette indlæg indeholder en hurtig nedskrivning af de fire P’er, jeg bruger som ledelsesredskaber til at sætte retning og motivere.

Bør læses i sammenhæng med de andre artikler om ledelse. Igen: Short, sweet and to the point 🙂

Kort sagt

 1. Purpose
  • Formål definerer meningen med det hele
 2. Passion
  • Passion appellerer til dine eller dine medarbejderes sweet spot
 3. Progress
  • Fremdrift er med til at dokumentere at det nytter noget, og at man tilfører værdi; og det skaber arbejdsglæde
 4. Profit
  • Og dermed er premisserne for profit tilstede

Rækkefølgen er vigtig. Du kan ikke springe over, eller bytte rundt på dem.

purpose-passion-progress-profit

De 4 P’er: Purpose – Passion – Progress – Profit

1: Definer og italesæt FORMÅL så ofte og så tydeligt, som muligt. Sørg for, at formålet er forståeligt, ambitiøst og samtidigt nærværende. Formålet skal forklare, hvorfor du laver netop dette, og hvordan det hænger sammen med resten af aktiviteterne og skaber værdi.

Eksempel: Vi laver GRØN STRØM for at ændre verden. Det gør vi ved at levere den rette information på rette tid og sted, til vores kolleger, for at de kan arbejde hurtigt og effektivt. Det gør vi ved at levere systemdrift og projekter, for at informationen er tilgængelig og relevant.

2: For at opfylde formålet skal vi fremavle og styrke PASSIONEN i medarbejderne. Det er jo yderst forskelligt og individuelt, og kræver indgående kendskab til sig selv eller til medarbejderne. Grundliggende handler det om at finde den rette kombination af specialist kompetencer og kommunikation/interaktion, og placere medarbejderne det optimale sted i samarbejdet. Samtidigt holdes passionen i live gennem motivationsindsatser a la Unboss og Drive.

Eksempel: Jeg bruger denne model til at italesætte og finde passionen i hver medarbejder. Metoden hænger i A0 bag mig på mit kontor, og vi taler om den på afdelingsmøder, på 1-til-1 samtaler etc.

3: Med passionen intakt kan vi let etablere FREMDRIFT. Fremdrift er en interpersonel følelse, og skal ikke forveksles med resultater, der typisk er en intrapersonel anerkendelse. Fremdrift kommer af en personlig erkendelse af at rykke sig eller at opgaven bevæger sig. Man kan dyrke det ved dagligt at nedskrive hvad man har opnået, for derigennem at sætte fokus på det. Det er veldokumenteret, at fremdrift er en af de stærkeste parametre til arbejdsglæde.

Eksempel: Har man passionen og motivationen på plads, kommer fremdriften af at anvende Situationsbestemt Ledelse i korrekte doser. Jeg taler med mine medarbejdere om det til vores 1-til-1 samtaler, og i min fredagsmail til teamet. Samtidig opdaterer jeg vores SCRUM board dagligt, så vi kan se, at tingene udvikler sig.

4: PROFIT – eller mere generelt: penge, resultater, værdiskabelse, effektivitet, produkter, leverancer – kan vi meget lettere genere, når vi har fremdrift.

Eksempel: I de high-performance teams, hvor vi har været i stand til at skabe formål, passion og fremdrift, har vi som konsekvens heraf genereret en lang række gode resultater, både hvad angår omsætning, profit og kvalitet.

Man skal undgå at vende den om

Klassisk er ønsket, at vi skal generere profit. For at gøre det, forsøger man at fremavle fremdrift (kom så!), for derigennem at få passion, for derigennem at få formålet til at stå klart.

Problemet er, at en sådan øvelse ikke giver glade medarbejdere, der er motiveret af indre ild, men kun af resultatgenerering eller eksterne faktorer. Det holder kun midlertidigt.

Vi skal starte med formålet

Så finde passionen. Så dokumentere fremdriften. Og så kommer profitten.

 

Formål, formål, formål!

Dette indlæg indeholder tre videoer, der alle sammen beskriver den bærende kraft for movitation og kommunikation, nemlig FORMÅL; et begreb og en bevægelse,  jeg er dybt inspireret af.

Se også mine andre indlæg om ledelse og om motivation i praksis, begge dele baseret på formål:

 

purpose

 

Simon Sinek

“People don’t buy WHAT you do, they buy WHY you do it”.

 

Daniel Pink

Autonomi + mesting + formål = motivation

 

Bøtter og Kolind: Unboss

Om formålsdrevne virksomheder og bevægelser.

 

 

 

Motivationsteori i praksis – med Daniel Pink’s “Drive” og Kolind/Bøtters “Unboss”

Denne artikel beskriver hvordan jeg bruger Daniel Pinks “Drive” og Kolind/Bøtters “Unboss” i mit virke som personaleleder.

The article also exists in English.

Update: Denne video gennemgår modellen: Unboss i praksis, 5: Motivationsteori i praksis

Motivation – hvordan?

Jeg har udarbejdet denne plakat, der hænger i A0 på min væg bag mig på arbejde:

autonomi-mestring-formaal-movitation

 

Metoden er tyvstjålet fra Daniel Pinks bog “Drive – The Surprising Truth About What Motivates Us”, som er meget anbefalelsesværdig (og superlet at finde på Saxo.com og Amazon). Daniel Pink gennemgår teorien her, i denne berømte TED video.

Desuden krydret med inspiration fra Kolind (@kolind) og Bøtters (@boetter) “Unboss”.

Jeg har personaleansvar for et par håndfulde og bruger termerne fra modellen dagligt, til afdelingsmøder, på 1-til-1 samtaler med medarbejderne og til MUS-samtalerne.

Modellen taler om de tre faktorer, der skal til for at skabe den indre motivation. I bogen gennemgås ret minutiøst de enkelte faktorer, nedbrudt i delelementer og fint dokumenteret. Jeg havde et behov for at bringe den ind i en dansk kontekst, hvilket der kom ovenstående plakat ud af. Jeg regner med, at den er selvforklarende 🙂

Unboss spiller en stor rolle i min nedbrydning af autonomien, i mestringen og i formålet.

 • Jeg forsøger så tit jeg kan at byde opgaverne ud i plenum, og oftere og oftere byder medarbejderne selv ind. Dog, det er en lang rejse, som jeg skal være påpasselig med, for folk er ikke vandt til det.
 • For mig handler mestring meget om, at opgaven lige netop skal være en lille smule for stor, så der er en intellektuel, disciplinmæssig, domænemæssig eller kommunikativ udfordring i den.
 • Jeg nævner tit formålet, “The WHY”, som visionen og pejlemærket for vores arbejde. (“Vi producerer grøn strøm og er med til at gøre verden til et bedre sted.”). Dernæst taler vi om selve opgaven, og hvordan den skaber værdi til systemerne eller projekterne.

 

Dernæst:

I min personaleledelse handler det dernæst om at gennemskue, for hver medarbejder, hvad der skal til for

 • at stresse
 • at irritere
 • at dræbe motivationen

for vedkommende, så vi kan aktivt gå i dialog om at undgå de påvirkninger og situationer, og afhjælpe dem når de indtræder.

Personligt bliver jeg stresset, hvis nogen fratager mig kontrol over egen tid. Og jeg bliver mest irriteret over micro-management. Og mest umotiveret hvis jeg ikke kan bruge mit kreative intellekt til problemløsning.

Update: Hvis du har læst dette indlæg, bør du læse dette også, der handler om konkrete råd til at gøre det: https://blochoestergaard.dk/fra-best-practice-til-next-practice-en-ny-start-pa-ledelse/